Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí

Aktivity

  1. Inovace studijních plánů
  2. Proškolení cílové skupiny pracovníků Matematického ústavu
  3. Motivační přednášky odborníků z praxe
  4. Zavedení nového systému praxe studentů
  5. Vytvoření interaktivních distančních studijních opor
  6. Zavedení systému hodnocení kvality výuky
  7. Zavedení systému monitoringu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce
  8. Pilotní běh výuky inovovaných a nových předmětů bakalářských oborů
  9. Zavedení systému popularizace studia matematiky
  10. Kontinuální evaluace činností a výstupů projektu

2. Proškolení cílové skupiny pracovníků Matematického ústavu

Pro kvalitní naplnění výstupů projektu budou pracovníci Matematického ústavu proškoleni s cílem zvýšit si odborné kompetence v oblasti IT, práce se specializovaným softwarem a lektorských dovedností. Na základě potřeb souvisejících s inovací budou manažerem projektu vybrány jednotlivé vzdělávací kurzy. Pracovníci postupně během prvních dvou let trvání projektu absolvují vzdělávací kurzy z oblasti práce se softwarem (MS Project, MS Excel, Flash, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Statistica, Riskan, Terex) a lektorských dovedností. Získané znalosti a dovednosti budou využity pro úspěšnou implementaci inovací oborů, zejména pro vypracování interaktivních distančních studijních opor a pro vedení výuky v inovovaných oborech. Klíčová aktivita je směřována k cílové skupině akademických a ostatních pracovníků Matematického ústavu v Opavě.

Výstupem budou úspěšně proškoleni účastníci kurzů – pracovníci Matematického ústavu.