Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí

Aktivity

  1. Inovace studijních plánů
  2. Proškolení cílové skupiny pracovníků Matematického ústavu
  3. Motivační přednášky odborníků z praxe
  4. Zavedení nového systému praxe studentů
  5. Vytvoření interaktivních distančních studijních opor
  6. Zavedení systému hodnocení kvality výuky
  7. Zavedení systému monitoringu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce
  8. Pilotní běh výuky inovovaných a nových předmětů bakalářských oborů
  9. Zavedení systému popularizace studia matematiky
  10. Kontinuální evaluace činností a výstupů projektu

6. Zavedení systému hodnocení kvality výuky

Klíčová aktivita doplňuje aktivity Inovace studijních plánů a Zavedení nového systému praxe studentů. Aktivita umožní upřesnit požadavky na inovace studijních plánů a systému praxe z pohledu studentů a zajistí zpětnou vazbu k ověření kvality výstupů projektu. Hodnocení kvality výuky bude probíhat ve dvou formách. Prostřednictvím studentské ankety budou hodnotit kvalitu výuky studenti. Kvalita výuky je rovněž reflektována úrovní dosažených znalostí studentů a schopnosti uplatnit je v praxi. Tato hlediska budou hodnotit pracovníci poskytovatelů praxe. Pro obě formy hodnocení bude vypracována metodika. Na základě této metodiky a vytvořeného dotazníku budou osloveni studenti, aby anonymně ohodnotili organizační zajištění a kvalitu výuky a kvalitu práce jednotlivých pedagogů. Poskytovatelé praxe budou hodnotit úroveň dosažených znalostí a dovedností studentů a hlavně jejich schopnost uplatnit je v praxi. Tato hodnocení budou sloužit k dalším inovacím obsahu a metod výuky. Souhrnné anonymní výsledky budou zveřejňovány na webových stránkách Matematického ústavu. Cílovou skupinou jsou studenti Matematického ústavu.

Výstupem aktivity bude metodika pro hodnocení kvality výuky, hodnotící dotazníky pro studenty a pro pracovníky poskytovatelů praxe, výsledky hodnocení a jejich umístění na webových stránkách Matematického ústavu.