Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí

Aktivity

  1. Inovace studijních plánů
  2. Proškolení cílové skupiny pracovníků Matematického ústavu
  3. Motivační přednášky odborníků z praxe
  4. Zavedení nového systému praxe studentů
  5. Vytvoření interaktivních distančních studijních opor
  6. Zavedení systému hodnocení kvality výuky
  7. Zavedení systému monitoringu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce
  8. Pilotní běh výuky inovovaných a nových předmětů bakalářských oborů
  9. Zavedení systému popularizace studia matematiky
  10. Kontinuální evaluace činností a výstupů projektu

8. Pilotní běh výuky inovovaných a nových předmětů bakalářských oborů

Na základě inovace studijních plánů a při využití interaktivních distančních studijních opor budou inovované a nově zařazené předměty poprvé vyučovány v akademickém roce 2012/2013. Přípravné činnosti spojené s aktivitou však budou probíhat po celou dobu trvání projektu. V době od zahájení projektu do doby realizace inovované výuky v akademickém roce 2012/2013 bude postupně nakoupen software pro výuku (Statistica, MS – Project,Terex, Riskan, ArcView) a vyučující budou mít dostatečný čas se s ním seznámit a připravit se na jeho zařazení do výuky. V přípravné fázi do doby zahájení výuky vyučující také absolvuji školící kurzy pro zvýšení odborných znalostí pro využití software. Před zahájením výuky vypracovány sylaby nových a inovovaných předmětů. Pilotní běh výuky bude u jednotlivých předmětů vyhodnocen. Hodnocení provedou vyučující společně s řídícím týmem projektu. Připomínky z hodnocení pilotního běhu budou uplatněny v dalších létech výuky. Klíčová aktivita je směřována ke studentům a akademickým pracovníkům.

Výstupem aktivity bude počet studentů absolvujících nově zařazené a inovované předměty doložený výstupy z informačního systému.