Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí

Aktivity

  1. Inovace studijních plánů
  2. Proškolení cílové skupiny pracovníků Matematického ústavu
  3. Motivační přednášky odborníků z praxe
  4. Zavedení nového systému praxe studentů
  5. Vytvoření interaktivních distančních studijních opor
  6. Zavedení systému hodnocení kvality výuky
  7. Zavedení systému monitoringu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce
  8. Pilotní běh výuky inovovaných a nových předmětů bakalářských oborů
  9. Zavedení systému popularizace studia matematiky
  10. Kontinuální evaluace činností a výstupů projektu

9. Zavedení systému popularizace studia matematiky

Součástí inovací bakalářských oborů bude systematická práce s potenciálními uchazeči o studium matematiky na vysoké škole. Cílem této systematické práce bude zvýšit informovanost o možnostech studia matematiky a jejího uplatnění v praxi. Klíčová aktivita bude směřována k cílové skupině zájemců o studium na VŠ. Cílové skupiny studentů a akademických a ostatních pracovníků Matematického ústavu v Opavě budou zapojeny do aktivity formou účasti studentů a pedagogů při tvorbě propagačních materiálů a při prezentacích na středních školách, dále pak účasti těchto skupin na tvorbě a údržbě webových stránek se zaměřením na propagaci studia matematiky. V rámci aktivity budou vytvořeny propagační materiály v tiskové a elektronické podobě. Budou vytvořeny webové stránky se zaměřením na propagaci matematiky. Pro účely popularizace matematiky na středních školách budou vytvořeny prezentace tematicky odlišné pro jednotlivé obory.

Výstupem aktivity budou textové propagační materiály pro popularizaci studia matematiky na vysoké škole a jejího významu pro praxi, přednášky na středních školách, mediální prezentace, webové stránky se zaměřením na popularizaci matematiky. Prezenční listiny s podpisy účastníků – zájemců o studiu matematiky na vysoké škole z jednotlivých prezentací.