Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí

Akce

 1. Úvodní workshop – 19. listopad 2010
 2. Workshop – 7. leden 2011
 3. Motivační přednáška prof. Danihelky – 23. březen 2011
 4. Motivační přednáška doc. Scholleové – 5. květen 2011
 5. Motivační přednáška Mgr. Lukáše Richtereka – 10. květen 2011
 6. Vyhodnocení ankety pro absolventy bakalářského studia za rok 2010/2011
 7. Motivační přednáška Ing. Iva Koláře – 15. listopad 2011
 8. Druhá motivační přednáška Ing. Iva Koláře – 30. listopad 2011
 9. Motivační přednáška Ing. Petra Musiala – 12. prosinec 2011
 10. Motivační přednáška Ing. Václava Voráčka, Ph.D. – 29. březen 2012
 11. Motivační přednáška Mgr. Aleše Roda – 18. duben 2012
 12. Motivační přednáška por. Mgr. Martina Mrázka – 7. květen 2012
 13. Motivační přednáška Ing. Pavla Dobeše, Ph.D. – 13. listopad 2012
 14. Motivační přednáška Terezy Rašťákové – 28. listopad 2012
 15. Motivační přednáška Martina Hausenblase – 10. prosinec 2012
 16. Motivační přednáška doc. Ing. Jaroslava Siváka, CSc., MBA – 28. únor 2013
 17. Motivační přednáška Ing. Otakara J. Mika, CSc. – 14. březen 2013
 18. Motivační přednáška Ing. Ondřeje Tůmy – 3. duben 2013
 19. Motivační přednáška doc. RNDr. Tomáše Kopfa, Ph.D. – 25. duben 2013
 20. Motivační přednáška Ing. Petra Šarmana – 29. duben 2013
 21. Motivační přednáška Ing. Ľuboše Polakoviče, Ph.D. – 7. říjen 2013
 22. Proškolení cílové skupiny pracovníků Matematického ústavu v Opavě
 23. Motivační přednáška Ing. Slavomila Češky – 9. duben 2014
 24. Motivační přednáška Ing. Martina Seidlera – 14. květen 2015
 25. Motivační přednáška Mgr. Martina Drábika, PhD. – 23. listopad 2015
 26. Motivační přednáška Mgr., Bc. Jany Hlubkové – 30. listopad 2015
 27. Motivační přednáška Ing. Davida Pravdíka – 26. duben 2017
 28. Motivační přednáška Ing. Martina Seidlera – 12. listopad 2017

Motivační přednáška Ing. Václava Voráčka, Ph.D.

Dne 29. 3. 2012 se uskutečnila motivační přednáška Ing. Václava Voráčka, Ph.D. ze společnosti Technovent, s.r.o. s názvem Od elektrolytické vany k počítači aneb řešení úloh proudění matematickým modelováním.

Přednášky se zúčastnilo celkem 39 osob, z toho 35 studentů a 4 pedagogové a ostatní pracovníci Matematického ústavu v Opavě.

Dotazník mapující spokojenost s přednáškou odevzdalo 34 studentů. Někteří studenti oborů Matematická analýza, Obecná matematika, Aplikovaná matematika a Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací poukazovali na skutečnost, že při přednášce nebylo téma vhodně zpracováno z pohledu využití matematiky, případně, že jim téma nevyhovovalo a navrhovali vhodnější témata. Studenti oboru Matematické metody v ekonomice přednášku hodnotili vesměs pozitivně. Studenti taktéž poukazovali na skutečnost, že prezentace byla nevhodně zpracována a některé části byly nečitelné. Účastníci navrhovali celou řadu témat pro příští přednášky.

Zde jsou některá z navrhovaných témat:

 1. pravděpodobnost a statistika v reálném životě,
 2. aplikace dynamických systémů,
 3. využití modelů sítí,
 4. software SAP,
 5. matematika v reálném životě,
 6. logistika,
 7. využití algebraických struktur,
 8. únik čpavku ze zimního stadionu,
 9. havárie nějakého objektu se zaměřením na záchranné a likvidační práce,
 10. krizový management v praxi,
 11. postřehy z praxe hasičů, policie a zdravotníků,
 12. motivace pracovníků,
 13. využití matematických metod v podnikání.

Při organizaci dalších přednášek bude řídící tým projektu zmíněna témata zvažovat.

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21