Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí

Akce

 1. Úvodní workshop – 19. listopad 2010
 2. Workshop – 7. leden 2011
 3. Motivační přednáška prof. Danihelky – 23. březen 2011
 4. Motivační přednáška doc. Scholleové – 5. květen 2011
 5. Motivační přednáška Mgr. Lukáše Richtereka – 10. květen 2011
 6. Vyhodnocení ankety pro absolventy bakalářského studia za rok 2010/2011
 7. Motivační přednáška Ing. Iva Koláře – 15. listopad 2011
 8. Druhá motivační přednáška Ing. Iva Koláře – 30. listopad 2011
 9. Motivační přednáška Ing. Petra Musiala – 12. prosinec 2011
 10. Motivační přednáška Ing. Václava Voráčka, Ph.D. – 29. březen 2012
 11. Motivační přednáška Mgr. Aleše Roda – 18. duben 2012
 12. Motivační přednáška por. Mgr. Martina Mrázka – 7. květen 2012
 13. Motivační přednáška Ing. Pavla Dobeše, Ph.D. – 13. listopad 2012
 14. Motivační přednáška Terezy Rašťákové – 28. listopad 2012
 15. Motivační přednáška Martina Hausenblase – 10. prosinec 2012
 16. Motivační přednáška doc. Ing. Jaroslava Siváka, CSc., MBA – 28. únor 2013
 17. Motivační přednáška Ing. Otakara J. Mika, CSc. – 14. březen 2013
 18. Motivační přednáška Ing. Ondřeje Tůmy – 3. duben 2013
 19. Motivační přednáška doc. RNDr. Tomáše Kopfa, Ph.D. – 25. duben 2013
 20. Motivační přednáška Ing. Petra Šarmana – 29. duben 2013
 21. Motivační přednáška Ing. Ľuboše Polakoviče, Ph.D. – 7. říjen 2013
 22. Proškolení cílové skupiny pracovníků Matematického ústavu v Opavě
 23. Motivační přednáška Ing. Slavomila Češky – 9. duben 2014
 24. Motivační přednáška Ing. Martina Seidlera – 14. květen 2015
 25. Motivační přednáška Mgr. Martina Drábika, PhD. – 23. listopad 2015
 26. Motivační přednáška Mgr., Bc. Jany Hlubkové – 30. listopad 2015
 27. Motivační přednáška Ing. Davida Pravdíka – 26. duben 2017
 28. Motivační přednáška Ing. Martina Seidlera – 12. listopad 2017

Workshop 7. ledna 2011

Dne 7. ledna 2011 se uskutečnil další workshop k realizaci klíčové aktivity Inovace studijních plánů. Workshop proběhl v době od 8 do 14 hodin a zúčastnili se jej zástupci řídícího týmu projektu, Ing. Jan Hromada (Model Obaly a.s.), Ing. Richard Neugebauer, CSc. (Bohemia Troppau, o.p.s.) a doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě). Jednání workshopu bylo zaměřeno na upřesnění logického rámce realizace klíčové aktivity a tvorby profilu absolventa. Detailní pozornost byla věnována profilu absolventa oboru Matematické metody v ekonomice. Při tvorbě profilu tohoto oboru byla využita analýza požadovaných kompetencí absolventa z pohledu podnikových procesů. Výsledky workshopu jsou uvedeny v příloze 1. V průběhu workshopu podal doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc. základní informace o projektu AGENT (společný projekt čtyř univerzit na podporu spolupráce s praxí).

Příloha 1: v pdf, v ppt.

První fotografie Druhá fotografie Třetí fotografie
Čtvrtá fotografie Pátá fotografie Šestá fotografie