Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí

Akce

 1. Úvodní workshop – 19. listopad 2010
 2. Workshop – 7. leden 2011
 3. Motivační přednáška prof. Danihelky – 23. březen 2011
 4. Motivační přednáška doc. Scholleové – 5. květen 2011
 5. Motivační přednáška Mgr. Lukáše Richtereka – 10. květen 2011
 6. Vyhodnocení ankety pro absolventy bakalářského studia za rok 2010/2011
 7. Motivační přednáška Ing. Iva Koláře – 15. listopad 2011
 8. Druhá motivační přednáška Ing. Iva Koláře – 30. listopad 2011
 9. Motivační přednáška Ing. Petra Musiala – 12. prosinec 2011
 10. Motivační přednáška Ing. Václava Voráčka, Ph.D. – 29. březen 2012
 11. Motivační přednáška Mgr. Aleše Roda – 18. duben 2012
 12. Motivační přednáška por. Mgr. Martina Mrázka – 7. květen 2012
 13. Motivační přednáška Ing. Pavla Dobeše, Ph.D. – 13. listopad 2012
 14. Motivační přednáška Terezy Rašťákové – 28. listopad 2012
 15. Motivační přednáška Martina Hausenblase – 10. prosinec 2012
 16. Motivační přednáška doc. Ing. Jaroslava Siváka, CSc., MBA – 28. únor 2013
 17. Motivační přednáška Ing. Otakara J. Mika, CSc. – 14. březen 2013
 18. Motivační přednáška Ing. Ondřeje Tůmy – 3. duben 2013
 19. Motivační přednáška doc. RNDr. Tomáše Kopfa, Ph.D. – 25. duben 2013
 20. Motivační přednáška Ing. Petra Šarmana – 29. duben 2013
 21. Motivační přednáška Ing. Ľuboše Polakoviče, Ph.D. – 7. říjen 2013
 22. Proškolení cílové skupiny pracovníků Matematického ústavu v Opavě
 23. Motivační přednáška Ing. Slavomila Češky – 9. duben 2014
 24. Motivační přednáška Ing. Martina Seidlera – 14. květen 2015
 25. Motivační přednáška Mgr. Martina Drábika, PhD. – 23. listopad 2015
 26. Motivační přednáška Mgr., Bc. Jany Hlubkové – 30. listopad 2015
 27. Motivační přednáška Ing. Davida Pravdíka – 26. duben 2017
 28. Motivační přednáška Ing. Martina Seidlera – 12. listopad 2017

Motivační přednáška prof. Danihelky

Dne 23. 3. 2011 mezi 8.00 a 10.00 se v aule Slezské univerzity v Opavě konala první z patnácti motivačních přednášek v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí.

Svou přenáškou s názvem Umíme vypočítat nevypočitatelné? aneb co nás učí historie havárií s chemickými látkami prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. (vedoucího pracoviště LabR!SK) o nejzávažnějších haváriích z historie lidstva, kdy došlo k obrovským ztrátám na životech, zdraví a majetku obyvatel a také na životním prostředí studenty velmi zaujal. Během dvě hodiny trvající přednášky byli studenti několikrát vyzváni k diskusím k řešení vzniklých situací a kde vidí principy matematiky a fyziky a jak by je uplatnili.

Přednášky se zúčastnilo celkem 24 osob z toho:

Mimo prezenční listiny, dokládající účast na přednášce, měli studenti také možnost se k přednášce vyjádřit formou krátkého dotazníku, který obsahoval následovné otázky:

 1. Byla přednáška opravdu motivační?
 2. Byla přednáška zajímavá a inspirativní?
 3. Byl rozsah přednášky dostatečný?
 4. Na jaké téma byste uvítali další motivační přednášku?
 5. Prosím, uveďte obor studia.
 6. Prosím, uveďte další případné připomínky.

První tři odpovědi z dotazníku jsou zpracovány v následující tabulce:

Otázka č. 1 2 3
Odpověď Ano Ne Ano Ne Ano Ne
Četnost 16 0 16 0 11 5

Na základě dotazníků vyplněných všemi zúčastněnými studenty lze konstatovat, že přednáška měla u studentů velký úspěch a byla pro ně zajímavá a inspirativní. Téměř třetina (31,25 %) tázaných studentů zhodnotila, že na motivační přednášky by mohlo být vyhrazeno více času.

Nejčastější odpovědi na 4. otázku: Na jaké téma byste uvítali další motivační přednášku, byli:

 1. přírodní katastrofy a živelné pohromy (5 respondentů)
 2. mimořádné události a hromadné havárie v ČR (3 respondenti)
 3. analýza rizik (2 respondenti)

Odpovědi na 4. otázku budou pro nás inspirací při přípravě další motivační přednášky v roku 2012 pro obor AMKS.

Z připomínek studentů typu: "Více takových přednášek! Super! Mám o čem přemýšlet…" lze konstatovat, že první motivační přednáška byla úspěšná a zúčastnění studenti se k motivačním přednáškám stavějí velice pozitivně.

První fotografie Druhá fotografie
Třetí fotografie Čtvrtá fotografie
Pátá fotografie Šestá fotografie
Sedmá fotografie Osmá fotografie