Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí

Akce

 1. Úvodní workshop – 19. listopad 2010
 2. Workshop – 7. leden 2011
 3. Motivační přednáška prof. Danihelky – 23. březen 2011
 4. Motivační přednáška doc. Scholleové – 5. květen 2011
 5. Motivační přednáška Mgr. Lukáše Richtereka – 10. květen 2011
 6. Vyhodnocení ankety pro absolventy bakalářského studia za rok 2010/2011
 7. Motivační přednáška Ing. Iva Koláře – 15. listopad 2011
 8. Druhá motivační přednáška Ing. Iva Koláře – 30. listopad 2011
 9. Motivační přednáška Ing. Petra Musiala – 12. prosinec 2011
 10. Motivační přednáška Ing. Václava Voráčka, Ph.D. – 29. březen 2012
 11. Motivační přednáška Mgr. Aleše Roda – 18. duben 2012
 12. Motivační přednáška por. Mgr. Martina Mrázka – 7. květen 2012
 13. Motivační přednáška Ing. Pavla Dobeše, Ph.D. – 13. listopad 2012
 14. Motivační přednáška Terezy Rašťákové – 28. listopad 2012
 15. Motivační přednáška Martina Hausenblase – 10. prosinec 2012
 16. Motivační přednáška doc. Ing. Jaroslava Siváka, CSc., MBA – 28. únor 2013
 17. Motivační přednáška Ing. Otakara J. Mika, CSc. – 14. březen 2013
 18. Motivační přednáška Ing. Ondřeje Tůmy – 3. duben 2013
 19. Motivační přednáška doc. RNDr. Tomáše Kopfa, Ph.D. – 25. duben 2013
 20. Motivační přednáška Ing. Petra Šarmana – 29. duben 2013
 21. Motivační přednáška Ing. Ľuboše Polakoviče, Ph.D. – 7. říjen 2013
 22. Proškolení cílové skupiny pracovníků Matematického ústavu v Opavě
 23. Motivační přednáška Ing. Slavomila Češky – 9. duben 2014
 24. Motivační přednáška Ing. Martina Seidlera – 14. květen 2015
 25. Motivační přednáška Mgr. Martina Drábika, PhD. – 23. listopad 2015
 26. Motivační přednáška Mgr., Bc. Jany Hlubkové – 30. listopad 2015
 27. Motivační přednáška Ing. Davida Pravdíka – 26. duben 2017
 28. Motivační přednáška Ing. Martina Seidlera – 12. listopad 2017

Vyhodnocení ankety pro absolventy bakalářského studia za rok 2010/2011

V rámci zkvalitňování studia a služeb, které poskytujeme studentům Matematického ústavu v Opavě, jsme oslovili absolventy bakalářských oborů Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací a Matematické metody v ekonomice se žádostí o získání jejich názorů na dosavadní podmínky studia v Matematickém ústavu v Opavě a na současnou úroveň poskytovaných služeb. Zajímalo nás, zda studium jimi zvoleného bakalářského oboru splnilo jejich očekávání a zda by studium v Matematickém ústavu v Opavě doporučili svým přátelům a známým. Současně jsme chtěli získat jejich hodnocení celého průběhu studia, tedy co se jim líbilo a co jim naopak studium komplikovalo. Anketa pro absolventy bakalářského studia je součástí 5. klíčové aktivity projektu OPVK Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí.

Anketní lístky nám vyplnilo všech 16 absolventů, kteří studium úspěšně ukončili v akademickém roce 2010/2011. Jednalo se o 12 absolventů (9 – červen, 3 – září) oboru Matematické metody v ekonomice a 4 absolventky oboru Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací.

Silné stránky Matematického ústavu

Téměř všichni absolventi vyjádřili spokojenost s absolvovaným studiem. Studium v Matematickém ústavu v Opavě splnilo jejich očekávání.

Přístup pedagogů a ostatních pracovníků Matematického ústavu hodnotili absolventi jako velmi dobrý, vstřícný a přátelský. Kladně hodnotili komunikaci s vyučujícími, jejich ochotu kdykoliv pomoci, jejich profesionální a osobní přístup ke studentům. Ocenili práci v malých skupinkách, díky které byla každému, kdo projevil zájem o studovanou oblast, věnována dostatečná pozornost.

Se službami poskytovanými knihovnou a studijním oddělením byli velmi spokojeni.

Kvalitu výuky hodnotili velmi dobře. Výuka byla pro ně zajímavá a inspirativní. Zejména s kurzy byli spokojeni, protože praktické rady a zkušenosti externích vyučujících, které získali v průběhu jejich přednášek, byli pro absolventy přínosem. Absolventi oboru Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací byli velmi spokojeni se specializovanými kurzy.

Slabé stránky Matematického ústavu

Rozdílná hodnocení měla praxe. Rozhodujícím faktorem hodnocení praxe byl výběr poskytovatele praxe. Za slabou stránku Matematického ústavu označili absolventi překvapivě nedostatek vyučujících hodin anglického jazyka, i přestože si mohli anglický jazyk vybrat jako nepovinný předmět. Absolventi postrádali skripta a učebnice a podle jejich názoru Matematický ústav nedisponuje dostatkem učeben. Studentskou anketu, která je každoročním hodnocení kvality výuky Matematického ústavu, by absolventi uvítali v jiné formě. Student by měl mít prostor vyjádřit své vlastní postřehy. Současně studentům není jasné, zda jsou na základě výsledků studentské ankety přijímána nějaká opatření.

Návrhy absolventů na zkvalitnění výuky v Matematickém ústavu

Jeden z návrhů absolventů byl, aby se jeden odborný předmět (z oblasti matematiky, ekonomiky nebo krizového řízení) vyučoval v angličtině. Absolventi oboru Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací se v anketě vyjádřili, že příliš velká část studia oboru je věnována ekonomice na úkor bloku krizového řízení. Současně navrhovali rozšířit předmět Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací a zařadit ho do nižších ročníků. Absolventi rovněž postrádali jednotnou metodiku týkající se formální úpravy bakalářské práce.

Závěrem je možné konstatovat, že absolventi byli se studiem v Matematickém ústavu v Opavě spokojeni. Vyplývá to z výčtu slabých stránek Matematického ústavu, kterých bylo podstatně méně než jeho silných stránek, a většinou se týkaly záležitostí, které řeší právě tento projekt. Jednotlivé návrhy absolventů byli za účelem jejich dalšího zpracování postoupeny zodpovědným osobám (za MME – J. Melecký, za AMKS – K. Jelšovská).

„Kurzy přežití, sebeobrany a další nám umožnili lépe se poznat (mimo školní prostředí), takže mohl vzniknout dobrý kolektiv spolužáků, kteří se na sebe mohou spolehnout při potřebě vzájemné pomoci.“

„Určite budem Slezskú univerzitu chváliť a odporúčať, pretože keby som si mala vybrať znova, moja voľba by sa nezmenila.“

zpracovala
Ing. Katarína Jelšovská, PhD.

Vyhodnocení ankety pro absolventy bakalářského studia

ve formátu portable document format (pdf)