Rozvoj vědeckých kapacit Slezské univerzity v Opavě

Aktivity

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu

  1. Podpora rozvoje kvalitních týmů vědy a výzkumu
  2. Podpora intersektorální mobility

2. Podpora intersektorální mobility

Pro získání nových znalostí, kontaktů a rozvoj odborného růstu post doktorandů se budou tito účastnit zahraničních stáží a uznávaných zahraničních konferencí se zaměřením na oblast jejich zájmu.

Každý post doktorand se zúčastní 4měsíční stáže na významných evropských pracovištích. Cílem stáží je získat nové znalosti a zkušenosti z oboru a dále navázat mezinárodní kontakty. Po návratu se předpokládá zúročení pobytů formou rozšíření zkoumané problematiky. Stáže budou realizovány během první poloviny působení post doktorandů.

Účast na prestižních zahraničních konferencí bude s cílem přednést výsledky své práce a čeho díky projektu dosáhli. Konference budou také sloužit ke získání nových poznatků z vývoje vědy a výzkumu v oblastech jejich zájmu. Nově získané poznatky předají ostatním pracovníkům v rámci vědeckého semináře.

Průběh klíčových aktivit

Výběrové řízení na postdoktorské pozice na Matematickém ústavu proběhlo v období duben–červen 2012. Výsledky obsahuje následující dokument.

Výběrové řízení na postdoktorskou pozici na Ústavu informatiky proběhlo v měsících říjen–prosinec 2012. Výsledky obsahuje následující dokument.

Výběrové řízení na post doktorskou pozici na Ústavu informatiky z dubna 2013. Výsledky obsahuje následující dokument.

Výběrové řízení na postdoktorskou pozici na Matematickém ústavu z červena 2013. Výsledky obsahuje následující dokument.