Rozvoj vědeckých kapacit Slezské univerzity v Opavě

Souhrnné informace o projektu

Název projektu:

Rozvoj vědeckých kapacit Slezské univerzity v Opavě

Číslo projektu:

CZ.1.07/2.3.00/30.0007

Zahájení projektu:

1. 6. 2012


Ukončení projektu:

31. 5. 2015

Žadatel projektu

Žadatelem projektu je Slezská univerzita v Opavě. Slezská univerzita v Opavě v minulém programovacím období v oblasti rozvoje lidských zdrojů realizovala 11 projektů financovaných z operačního programu rozvoj lidských zdrojů, 3 projekty v rámci iniciativy společenství EQULA a 1 projekt finacovaných z Finančního mechanismu EHP/Norsko. Na těchto projektech participovali žadatele a členové realizačního týmu předkládaného projektu.

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj vědeckých kapacit dvou součástí Slezské univerzity v Opavě – Matematického ústavu a Filozoficko-přírodovědecké fakulty zastoupené Ústavem informatiky. Hlavním přínosem bude rozšíření vědeckého potenciálu přijetím celkem 4 post doktorandů. Na každé pracoviště budou přijati dva pracovníci, na Matematický ústav na tři roky, na Ústav informatiky na dva roky. Posílení vědeckých týmů o tyto nové pracovníky bude mít pozitivní efekt na zkvalitnění vědecké a výzkumné práce univerzity.

Projekt je určen jak pro studenty (účast na výuce nových pracovníků), tak pro pracovníky ve vědě a výzkumu (spolupráce na vědecké činnosti a účast na seminářích). V rámci projektu se také počítá s rozvojem intersektorální mobility formou stáže nově přijatých pracovníků na zahraničních pracovištích.

Financování, infrastruktura

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Podporované aktivity

Podpora intersektorální mobility, zejména mobility mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem.

Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje, zejména inicializačních pracovních pozic a startovacích pracovních pozic.