Rozvoj vědeckých kapacit Slezské univerzity v Opavě

Aktivity

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu

  1. Podpora rozvoje kvalitních týmů vědy a výzkumu
  2. Podpora intersektorální mobility

Průběh klíčových aktivit

Výběrové řízení na postdoktorské pozice na Matematickém ústavu proběhlo v období duben–červen 2012. Výsledky obsahuje následující dokument.

Výběrové řízení na postdoktorskou pozici na Ústavu informatiky proběhlo v měsících říjen–prosinec 2012. Výsledky obsahuje následující dokument.

Výběrové řízení na post doktorskou pozici na Ústavu informatiky z dubna 2013. Výsledky obsahuje následující dokument.

Výběrové řízení na postdoktorskou pozici na Matematickém ústavu z červena 2013. Výsledky obsahuje následující dokument.