Rozvoj vědeckých kapacit Slezské univerzity v Opavě

Aktivity

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu

  1. Podpora rozvoje kvalitních týmů vědy a výzkumu
  2. Podpora intersektorální mobility

1. Podpora rozvoje kvalitních týmů vědy a výzkumu

Aktivita probíhá kontinuálně po celou realizaci projektu a podílí se na ni všichni členové realizačního týmu. Budou realizovány tyto činnosti:

Klíčovou roli budou mít 4 noví postdoktorandi integrující se do stávajících vědeckých týmů na jednotlivých součástech. Na Matematickém ústavu budou přijati 2 pracovníci na dobu 32 měsíců, na Ústavu informatiky budou přijati 2 doktorandi na dobu 24 měsíců. Pracovníci budou přijati na plný úvazek a to na základě výběrového řízení.

Průběh klíčových aktivit

Výběrové řízení na postdoktorské pozice na Matematickém ústavu proběhlo v období duben–červen 2012. Výsledky obsahuje následující dokument.

Výběrové řízení na postdoktorskou pozici na Ústavu informatiky proběhlo v měsících říjen–prosinec 2012. Výsledky obsahuje následující dokument.

Výběrové řízení na post doktorskou pozici na Ústavu informatiky z dubna 2013. Výsledky obsahuje následující dokument.

Výběrové řízení na postdoktorskou pozici na Matematickém ústavu z červena 2013. Výsledky obsahuje následující dokument.