Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí

Souhrnné informace o projektu

Název projektu:

Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí

Číslo projektu:

CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Zahájení projektu:

20. 9. 2010


Ukončení projektu:

19. 9. 2013

Žadatel projektu

Žadatelem projektu je Slezská univerzita v Opavě. Slezská univerzita v Opavě v minulém programovacím období v oblasti rozvoje lidských zdrojů realizovala 11 projektů financovaných z operačního programu rozvoj lidských zdrojů, 3 projekty v rámci iniciativy společenství EQULA a 1 projekt financovaných z Finančního mechanismu EHP/Norsko. Na těchto projektech participovali žadatele a členové realizačního týmu předkládaného projektu.

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na inovaci bakalářských studijních oborů Aplikovaná matematika, Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací a Matematické metody v ekonomice v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce. Tyto bakalářské obory jsou vyučovány na Matematickém ústavu v Opavě. Potřeba inovací vyplývá z výsledků dotazníkového výzkumu, jež Matematický ústav provedl mezi absolventy.

Projekt je určen studentům, akademickým a ostatním pracovníkům Matematického ústavu v Opavě a zájemcům o studium na VŠ.

Financování, infrastruktura

A) Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

B) Infrastruktura pro jednotlivé klíčové aktivity je poskytována žadatelem a partnery projektu.

Podporované aktivity

Podpora tvorby týmů.

Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních oborů.

Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace, rozšiřování nabídky kombinovaného a distančního studia, modernizace didaktických metod, realizace výuky v cizích jazycích,...

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT u akademických pracovníků a ostatních pracovníků VŠ.