Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí

Partneři

Statutární město Opava

Model Obaly a. s.

HÄUSER-SILMA GRADIENT s. r. o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně