Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí

Financování

Evropský sociální fond

Evropská unie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Fondy Evropské unie: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Slezská univerzita v Opavě