Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí

Kontaktní informace

Slezská univerzita v Opavě

Na Rybníčku 1, Opava 746 01

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Hlavní manažer projektu: Ing. Jan Melecký, Ph.D.


Koordinátor aktivit, zástupce hlavního manažera: RNDr. Oldřich Stolín, Ph.D.