Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí

Akce

 1. Úvodní workshop – 19. listopad 2010
 2. Workshop – 7. leden 2011
 3. Motivační přednáška prof. Danihelky – 23. březen 2011
 4. Motivační přednáška doc. Scholleové – 5. květen 2011
 5. Motivační přednáška Mgr. Lukáše Richtereka – 10. květen 2011
 6. Vyhodnocení ankety pro absolventy bakalářského studia za rok 2010/2011
 7. Motivační přednáška Ing. Iva Koláře – 15. listopad 2011
 8. Druhá motivační přednáška Ing. Iva Koláře – 30. listopad 2011
 9. Motivační přednáška Ing. Petra Musiala – 12. prosinec 2011
 10. Motivační přednáška Ing. Václava Voráčka, Ph.D. – 29. březen 2012
 11. Motivační přednáška Mgr. Aleše Roda – 18. duben 2012
 12. Motivační přednáška por. Mgr. Martina Mrázka – 7. květen 2012
 13. Motivační přednáška Ing. Pavla Dobeše, Ph.D. – 13. listopad 2012
 14. Motivační přednáška Terezy Rašťákové – 28. listopad 2012
 15. Motivační přednáška Martina Hausenblase – 10. prosinec 2012
 16. Motivační přednáška doc. Ing. Jaroslava Siváka, CSc., MBA – 28. únor 2013
 17. Motivační přednáška Ing. Otakara J. Mika, CSc. – 14. březen 2013
 18. Motivační přednáška Ing. Ondřeje Tůmy – 3. duben 2013
 19. Motivační přednáška doc. RNDr. Tomáše Kopfa, Ph.D. – 25. duben 2013
 20. Motivační přednáška Ing. Petra Šarmana – 29. duben 2013
 21. Motivační přednáška Ing. Ľuboše Polakoviče, Ph.D. – 7. říjen 2013
 22. Proškolení cílové skupiny pracovníků Matematického ústavu v Opavě
 23. Motivační přednáška Ing. Slavomila Češky – 9. duben 2014
 24. Motivační přednáška Ing. Martina Seidlera – 14. květen 2015
 25. Motivační přednáška Mgr. Martina Drábika, PhD. – 23. listopad 2015
 26. Motivační přednáška Mgr., Bc. Jany Hlubkové – 30. listopad 2015
 27. Motivační přednáška Ing. Davida Pravdíka – 26. duben 2017
 28. Motivační přednáška Ing. Martina Seidlera – 12. listopad 2017

Motivační přednáška Ing. Pavla Dobeše, Ph.D.

Dne 13. 11. 2012 v 9.45 se v učebně R1 Matematického ústavu v Opavě konala další motivační přednáška v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí.

Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. (LabR!SK, Ostrava) studenty obeznámil se svou přednáškou z oblasti krizového řízení s názvem Matematicko-fyzikální modely a GIS – tvorba podkladů pro krizové a havarijní plánování.

Přednášky se zúčastnilo

Účast na přednášce je doložena Prezenční listinou. Studenti se mohli k přednášce vyjádřit formou krátkého dotazníku, který obsahoval následující otázky:

 1. Byla přednáška opravdu motivační?
 2. Byla přednáška zajímavá a inspirativní?
 3. Byl rozsah přednášky dostatečný?
 4. Na jaké téma byste uvítali další motivační přednášku?
 5. Prosím, uveďte obor studia.
 6. Prosím, uveďte další případné připomínky.

První tři odpovědi z dotazníku jsou zpracovány v následující tabulce:

Otázka č.1.2.3.
OdpověďAnoNeAnoNeAnoNe
Četnost152170170

Na základě dotazníků vyplněných všemi studenty lze konstatovat, že přednáška měla u studentů úspěch a byla pro ně zajímavá a inspirativní.

Nejčastější odpovědi na 4. otázku: Na jaké téma byste uvítali další motivační přednášku, byli:

Odpovědi na čtvrtou otázku budou pro nás inspirací při přípravě další motivační přednášky letního semestru v akademickém roce 2012/2013 pro obor AMKS.

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18