Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí

Akce

 1. Úvodní workshop – 19. listopad 2010
 2. Workshop – 7. leden 2011
 3. Motivační přednáška prof. Danihelky – 23. březen 2011
 4. Motivační přednáška doc. Scholleové – 5. květen 2011
 5. Motivační přednáška Mgr. Lukáše Richtereka – 10. květen 2011
 6. Vyhodnocení ankety pro absolventy bakalářského studia za rok 2010/2011
 7. Motivační přednáška Ing. Iva Koláře – 15. listopad 2011
 8. Druhá motivační přednáška Ing. Iva Koláře – 30. listopad 2011
 9. Motivační přednáška Ing. Petra Musiala – 12. prosinec 2011
 10. Motivační přednáška Ing. Václava Voráčka, Ph.D. – 29. březen 2012
 11. Motivační přednáška Mgr. Aleše Roda – 18. duben 2012
 12. Motivační přednáška por. Mgr. Martina Mrázka – 7. květen 2012
 13. Motivační přednáška Ing. Pavla Dobeše, Ph.D. – 13. listopad 2012
 14. Motivační přednáška Terezy Rašťákové – 28. listopad 2012
 15. Motivační přednáška Martina Hausenblase – 10. prosinec 2012
 16. Motivační přednáška doc. Ing. Jaroslava Siváka, CSc., MBA – 28. únor 2013
 17. Motivační přednáška Ing. Otakara J. Mika, CSc. – 14. březen 2013
 18. Motivační přednáška Ing. Ondřeje Tůmy – 3. duben 2013
 19. Motivační přednáška doc. RNDr. Tomáše Kopfa, Ph.D. – 25. duben 2013
 20. Motivační přednáška Ing. Petra Šarmana – 29. duben 2013
 21. Motivační přednáška Ing. Ľuboše Polakoviče, Ph.D. – 7. říjen 2013
 22. Proškolení cílové skupiny pracovníků Matematického ústavu v Opavě
 23. Motivační přednáška Ing. Slavomila Češky – 9. duben 2014
 24. Motivační přednáška Ing. Martina Seidlera – 14. květen 2015
 25. Motivační přednáška Mgr. Martina Drábika, PhD. – 23. listopad 2015
 26. Motivační přednáška Mgr., Bc. Jany Hlubkové – 30. listopad 2015
 27. Motivační přednáška Ing. Davida Pravdíka – 26. duben 2017
 28. Motivační přednáška Ing. Martina Seidlera – 12. listopad 2017

Úvodní workshop

Dne 19. listopadu proběhl úvodní workshop projektu. Cílem projektu bylo zapojit do řešení externí spolupracovníky a pracovníky mimo řídící tým projektu, představit samotný projekt a vytvořit pracovní skupiny pro inovace jednotlivých oborů.

Byli osloveni spolupracovníci z oblasti firem, státní správy a vysokých škol. Seznam těchto oslovených a předpokládané rozdělení do pracovních skupin můžete nalézt v příloze 1.

Workshop se konal od 10 do 18 hodin a účastnilo se jej 19 osob (viz příloha 2) zaměřených převážně na obory Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací a Matematické metody v ekonomice.

V dopolední části workshopu byl představen projekt (prezentace v příloze 3) a účel workshopu.

Odpolední část byla věnována pracovním skupinám se zaměřením na inovaci studijních plánů jednotlivých bakalářských oborů, aby odpovídaly aktuálním trendům a potřebám trhu práce. Podklady pro toto jednání jsou v přílohách 4 (MME)5 (AMKS). Výstupem jednání skupin byly návrhy požadavků na absolventy jednotlivých oborů. Tyto vzešly z brainstormingu a následné debatě nad profily absolventů a předmětovou skladbou. Výstupy budou dále použity k potřebám inovací jednotlivých oborů. Materiál zde uveřejněný je tedy pracovní (přílohy 6 a 7 – výstup z programu MindManager, k otevření použít AdobeReader a povolit otevření). Finální návrhy inovací budou zveřejněny u klíčové aktivity 1.

Příloha 8: pozvánka na workshop

Příloha 9: program workshopu

První fotografie Druhá fotografie Třetí fotografie
První fotografie Druhá fotografie Třetí fotografie
První fotografie Druhá fotografie Třetí fotografie
První fotografie Druhá fotografie Třetí fotografie
První fotografie Druhá fotografie Třetí fotografie
První fotografie Druhá fotografie Třetí fotografie
První fotografie